Behandlingsformer

Ljusterapibehandling

Ortopedisk manuell terapi

Jag har högre examen inom ortopedisk manuell terapi (OMT 3) och kan därför genomföra noggranna analyser, tester och behandlingar av mina patienter utifrån en helhetssyn. Läs mer om OMT på hemsidan här.

Akupunkturbehandlingar

SMAS

Jag är utbildad inom akupunktur och har mycket goda erfarenheter av smärtlindring och behandling med akupunktur.

Jag är medlem i Svenska Medicinska Akupunktursällskapet som är en branschförening för legitimerade läkare, sjukgymnaster och sjuksköterskor m.fl. som arbetar med akupunktur i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Ljusterapi med bioptron

Ljusterapibehandlingar har visat sig vara mycket effektiva för smärtlindring och påskyndar i många fall läkningsprocessen vid de flesta typer av skador. Vid ljusterapibehandlingar använder jag kvalitetsutrustning från tillverkaren bioptron. Hos mig kan du också köpa en mindre och enklare variant av bioptron för hemmabruk. Läs mer om produkterna på: www.galomedical.se